IMPORTANT DATES

8 January 2021 Registration Opening
8 January 2021 Abstract Submission Open
15 April 2021 Abstract Submission Deadline


Under the Auspicies of


Partners

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

8. ledna 2021 Otevření registrace
8. ledna 2021 Otevření podávání abstrakt
15. dubna 2021 Uzavření podávání abstrakt


Pod záštitou


Partneři