#EURLYAID

“Dear colleagues,
please note the conference will not be held face to face within the originally planned dates. We are currently investigating our possibilities in organizing some program parts in virtual form. More information will follow as soon as possible.

Thank you for your patience.
Conference Secretariat

Vážení kolegové,
je nám velice líto, ale konference se z důvodu pandemie Covid19, nebude konat v původním termínu v prezenční podobě. V současnosti zjišťujeme naše možnosti zprostředkovat Vám alespoň část programu ve virtuální podobě. Více informací zveřejníme na webových stránkách co nejdříve.

S přáním pevného zdraví
Konferenční Sekretariát“Early childhood intervention was there for us when we thought the whole world had collapsed, when our daughters disability erased all our plans, desires and future. Early childhood intervention has shown us that nothing ends and has taught us how to further help and develop our daughter. So we can now enjoy all of her progress. ”

Mother of the girl with multiple disabilities

„Raná péče tu pro nás byla ve chvíli, kdy jsme si mysleli, že se zhroutil celý svět, kdy postižení naší dcery smazalo veškeré naše plány, touhy a budoucnost. Raná péče nám ukázala, že nic nekončí a naučila nás, jak dceru rozvíjet. Můžeme se tak radovat z každého jejího pokroku.“

Matka dívky s kombinovaným postižením
12
Months
Měsíců
9
Days
Dnů
1
Hours
Hodin
59
Minutes
Minut
59
Seconds
Sekund

IMPORTANT DATES

8 January 2021 Registration Opening
8 January 2021 Abstract Submission Open
15 April 2021 Abstract Submission Deadline


Under the Auspicies of


Partners